Kurumsal

Kurumsal

Vizyon ve Misyon

Öz Görevimiz ( Misyonumuz )

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun kalıp imalatı ve satış sonrası hizmetlerini sağlayarak Türkiye’de sahip olduğumuz ‘Aranan kalıp imalatçısı’ profilini dünya pazarına yansıtacak, marka değerimizi alüminyum ekstrüzyon profil kalıp sektöründe lider konuma taşıyacak alt yapıyı kurmak öncelikli misyonumuzdur. Sahip olduğumuz uzun yılların tecrübesi ile sektörden edindiğimiz imalat geleneklerini, değişen dünya konjonktürüne ve teknolojisine adapte ederek gelenekçilikten yenilikçiliğe geçişte sektörün öncüsü olmayı hedefliyoruz. Son dönem artarak devam eden yatırımlarımızın bize katmış olduğu ivme, eğitim seviyesi yüksek uzman kadro ve kalifiye çalışanlarımız ile bunu başaracağımıza inanıyoruz. Gayemiz gelecek yıllar içerisinde sektöre yön verebilmek ve uluslararası platformda standartları belirleyen bir firma olmaktır.

.

Ülkümüz ( Vizyonumuz )

Hayat felsefesi olarak benimsediğimiz ‘Her şey tutku ile başlar’ fikrini iş hayatına aktarabilmek ve sahip olduğumuz kalite ile ülkemizi dünya pazarında ilk sıralarda temsil etmektir.

.

Kalite Politikası

EKSTEK; Ulusal ve uluslararası standartlarda belirleyici olmayı,

-Sahip olduğumuz ürün ve hizmet kalitesini sürekli artırmayı,

-Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya odaklı bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmayı ve taahhütlerimizi eksiksiz yerine getirmeyi,

– Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

-Bütün çalışanlarımızda kalite, çevre ve iş güvenliği bilinci oluşturmayı,

-İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek ve öncü bir firma olmayı,

-İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı Kalite Politikası olarak benimsemiştir.

Ekstek Kalite Yönetim Sistemi

EKSTEK XP, kuruluş vizyonu doğrultusunda, müşteri beklentilerini karşılamayı ve ürün kalitesini sürekli geliştirmeyi kendine hedef seçmiştir. Şirketimizin ilgili tüm faaliyetleri ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Standardı doğrultusunda yazılı dokümanlarla ortaya konmuş, İnsan Kaynakları uygulamaları ile Kalite Sistemi uygulamaları birbirine entegre edilmiştir.
Standardın sürekli iyileştirme hedefi doğrultusunda, mevcut sistemlerin etkinliğinin ölçülmesi amacıyla periyodik iç denetimler öngörülerek planlanmıştır. Müşteri memnuniyeti ve beklentileri izlenmekte ve geliştirilmektedir. Şirketimiz, Eylül 2008’den bu yana; Alüminyum Ekstrüzyon Profil Kalıpları Faaliyetlerinin ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi kapsamında sürdürmektedir