Inovasyon

Inovasyon

CAD Teknolojisi

İmalat sektöründe kullanılan bütün geleneksel yöntemleri birleştiren, kalite ve minimum hata oranıyla üretimi standart hale getiren CAD/CAM/CAE teknolojilerinin, 2 ve 3 boyutlu modelleme görevini yerine getiren CAD sistemi, kalıp tasarımına sağladığı homojen üretim ile sürekli kalite ve standardı ön planda tutmaktadır. İmalat endüstrisinde başarıya ulaştırdığı lider markalar ile yeterliliğini kanıtlamış olan 3D CAD, alüminyum ekstrüzyon profil kalıpları için de en uygun modelleme tarzını sunmaktadır. Sektörümüz içerisinde büyük öneme sahip olan modelleme, klasik usullerle iki boyut çalışılarak büyük zaman kaybı ve spesifik standarda bağlı olmayan üretime sebep olabilmekte iken gelişmiş üç boyut teknolojisi standart anlayışını artırıp, hata payını minimize etmektedir.

Bu konudaki çalışmaları yakından takip eden ve büyük önem veren EKSTEK XP olarak biz, sektörde öncü adımlar atarak, CAD dünyasındaki gelişmeleri teknoloji yardımıyla alüminyum ekstrüzyon profil kalıplarına aktarıyoruz. Sistem sayesinde her geçen gün artan kalite ve standart ürünler ile inovatif mantık altyapımızın doğruluğunu sektöre benimseterek üst seviye üretim ritüellerini belirliyor, sadece standartlaşmış yöntemleri değil literatüre dahil ettiğimiz sonuç odaklı çalışmaları da üretim proseslerinde konumlandırıyoruz.

Klasik yöntemlerle sağlanması mümkün olmayan seviyelerde ölçü hassasiyeti, pratik modelleme, kalıp geçişleri ve modellenmesi zor geometriler kullanmakta olduğumuz 3D CAD sayesinde kolaylıkla modellenebilmekte ve üretim prosesine aktarılabilmektedir. Firmamızın sahip olduğu mevcut üretim akışı içerisinde 3D CAD destekli modelleme, dünyanın sayılı kalıp imalatçısı arasında yer almamızı sağlayan tecrübemizden sonra gelen en büyük faktördür. Dünya üzerindeki 3D CAD kullanıcılarının birleştiği ortak payda olan ‘Lider’ sıfatını, ülkemizde Alüminyum ekstrüzyon profil kalıpları alanında başarıyla temsil etmekteyiz. Bu temsilin verdiği sorumluluk ile gerçekleştirdiğimiz her yeni proje farklı bir ‘Arge Çalışması’ özelliği taşımaktadır. 21. Yüzyıl teknoloji hızını ve ivmesini gelecek dönemlere en üst seviyeden yansıtma idealimiz artarak devam edecektir.

CAM Teknolojisi

Üretim fonksiyonlarının otomasyon ile yerine getirilmesi kaçınılmaz bir sonuç olarak kalite anlayışını meydana getirmektedir. Yüksek bedensel iş gücü ile oluşabilen zaman kaybı ve diğer standart dışı ürün handikaplarını ortadan kaldırabilmesi yönüyle CAM Teknolojisi özellikle 21. Yüzyıl sanayisine yön vermektedir. İmal edilen ürünün kalite ve kantitesini artırmak, sürekliliğini sağlamak ve ihtiyaçlara uygun çözümler geliştirebilmek adına en büyük adım analiz edilmiş CAD verileriyle desteklenen bir CAM sistemidir.

Her geçen gün artırdığımız marka değerimizi bize kazandıran değerler arasında yer alan CAM Sistemi, klasik beden işçiliğinin ötesinde bir ürün standardizasyonu sağladığı gibi ciddi tasarruflar da ön görmektedir. Geleneksel imalat yöntemleri ile uzun sürelerde elde edilen ürün CAM teknolojisi ile çok daha kısa sürelerde ve çok daha az beden gücü ihtiyacıyla üretilebilmektedir. Bu noktada alüminyum ekstrüzyon profil kalıpçılığı sektörüne yenilikler sunan EKSTEK XP sektöründe öncü olarak mevcut CAM Teknolojisini kalıp imalatına adapte ederek, oluşturduğu kendisine ait makro desteği ile kusursuz kalıplar imal etmektedir.

İhtiyacımız olan kaliteli ürünleri belirleyici olduğumuz standartlar çerçevesinde ileri teknoloji ile imal etmekteyiz. Sistemimizin eksiksiz şekilde teknolojik yeniliklerle paralel ilerlemesi bize bunu sağlamaktadır. Müşteri taleplerine cevap verebilmekteki en önemli kıstasımız olan süre, kurmuş olduğumuz bilgisayar destekli üretim ağı ile minimuma indirgenmiştir. Beklentileri karşılamak ve müşteri memnuniyetini sağlamak adına doğru tasarım ve kusursuz yüzey kalitesi sunan sistemimiz,  prensip edindiğimiz ilkeli çalışma tarzı doğrultusunda bizleri ideallerimize ulaştırmış ve arzu ettiğimiz yere gelmemizi sağlamıştır.